Kortermajade renoveerimine

Kortermajade renoveerimine
ALATES 2007 AASTAST.

Olgu sul korterelamul tarvis vahetada katus, soojustada fassaad või soovid teostada tervikrekonstrueerimist Kredexi toetusega, sellisel juhul saame Sind kindlasti aidata. Oleme korterelamute renoveerimisega tegelenud juba 15 aastat ja omame selleks piisavalt kogemust mistahes tööde puhul. Meil on meeskonnas inimesed, kes võtavad vajadusel ette ka kõige keerukamad projektid. Enamike tööde jaoks on meil välja kujunenud aastate jooksul püsivad koostööpartnerid, kelle abiga saame pakkuda terviklikke lahendusi alates katusetöödest kuni tehnosüsteemideni välja. 

Kortermajade renoveerimine on suur ja kulukas töö, mis vajab põhjalikku eeltööd ning
läbimõtlemist, kuid mille tegemisel on mitmed suured kasutegurid.
Kortermajade renoveerimine tasub ette võtta juba ennetavalt, et vältida suuri probleeme ja vigu. Sageli on mitmed ehituslikud murekohad kortermajades varjatud ning ilma kontrollimata neid ei märka.

Meie kogenud spetsialistid aitavad kortermajadele teostada professionaalseid kontrolle, et
nõustada, kas ja mida oleks vaja kortermajas renoveerida.

Kortermajade renoveerimine võetakse tavaliselt ette kahel põhjusel. Esiteks on kortermaja
ehitatud ammu ning selle ventilatsioon ja soojustus ei vasta enam parimatele praktikatele.Ehitusmaterjalid ja -tehnikad on jõudsalt arenenud, mille tulemusena on võimalik maja
soojustada efektiivsemalt ning odavamalt. Hea soojustus tasub alati ennast ka suurtes
kortermajades ära. Kui majas on probleeme ventilatsiooniga, siis suureks ohu kohaks on
niiskus, mis võib tekitada halvimal juhul hallitust või muid niiskuskahjustusi.

Teine peamine kortermajade renoveerimise põhjus on seotud kinnisvara väärtuse
tõstmisega. Korras ja hooldatud fassaad annab kortermajale väärtust palju juurde ning lisaks
tagab kinnisvaraturul konkurentsieelise.

Renoveeritud kortermaja loob kindla ning hubase elukeskkonna, kus on hea elada. Samuti
on hästi soojustatud maja kõrgema energia näidisega, mis on rahakoti sõbralikum ning
keskkonnasõbralikum.

Maailmas, kus energiahind on suures tõusus, on hästi soojustatud ja renoveeritud
kortermaja hea investeering.

Kortermajade renoveerimine algab tavaliselt palju varem, kui reaalsed ehitustööd. Kuna
kogu renoveerimise protsess kortermajade puhul on suur investeering, siis tuleks sellele
mõelda juba aastaid varem, kaasates protsessi kogu korteriühistu.

Kui korteriühistu on otsustanud, et soovitakse kortermaja renoveerida, siis esmalt tuleks
tellida spetsialistide käest renoveerimisprojektid.

Kortermaja renoveerimistööde puhul on oluline algusest peale kogu protsess läbi mõelda,
dokumenteerida ning auditeerida.Elamu tehniline seisukord

Kortermaja tehnilist seisukorda hindab valdkonna spetsialist, kes vaatab üle kogu kortermaja
tehnilised konstruktsioonid ja osad. Auditi käigus vaadatakse üle hoone: vundament, seinad,
vaheseinad, trepid, vahelaed, katusekonstruktsioonid, katusekate, põrandad, aknad, uksed,
rõdud, hoone viimistlus, küttesüsteem, ventilatsioon, vesi-, gaasi- ja elektrivarustus, liftid,
prügierastus, juurdesõiduteed, haljastus ja kõik muu vajalik, mis antud kortermaja juurde
kuulub.


 

Energiaaudit

Hoone energiaaudit annab ülevaate kortermaja soojapidavusest. Tegemist on tehnilise
analüüsiga, kus vaadatakse üle kortermaja energeetiline hetkeseis. Lisaks hinnatakse üle
hoone energiatase, et analüüsida, kas ja kuidas oleks vaja hoonet renoveerides soojustust
planeerida.

Eestis on palju Nõukogude Liidu ajal ehitatud kortermaju, mille puhul on sageli vajadus
soojustuslahendused ümber teha, et tõsta hoone soojapidavust ning energia tarbimine oleks
efektiivsem ja soodsam. Energiaauditi tulemusena koostatakse spetsialisti poolt dokument,
mis annab konkreetsed soovitused kortermaja renoveerimiseks, lähtudes maja iseärasustest
ning eripäradest.


 

Hoone renoveerimise põhjendus ja ajend

Kortermaja renoveerimispõhjendus võib olla seotud ka hoone elukaare ehk hoone elueaga.
Hoone püsivus ning eluiga sõltuvad sageli kliimast, hoone otstarbest ning ehitusmaterjalidest
ning -tehnikast. Oluline on siinkohal jälgida ka hoone mõju keskkonnale. Kõige olulisem on jälgida hoone energiakulu kWh ja energiakulu CO2 eritamise põhjal. See võib vanale hoonele saada saatuslikuks ning renoveerimise asemel on ekspertide soovitus hoopiski lammutada.


 

Renoveerimistööde lähteülesanne

Enne renoveerimistööde alustamist on oluline kaardistada ja paika panna, võttes arvesse
eelnevate analüüside ja auditite tulemusi, renoveerimisprojekti lähteülesanne.

Renoveerimistööde lähteülesanne annab ülevaate kogu projekti mahust, ajast, projekti
etappidest ning ressurssidest. Lähteülesande koostamine on oluline, et kõik osapooled
saaksid projektis ühiselt aru.


 

Renoveerimistööde lähteülesanne

Enne renoveerimistööde alustamist on oluline kaardistada ja paika panna, võttes arvesse
eelnevate analüüside ja auditite tulemusi, renoveerimisprojekti lähteülesanne.

Renoveerimistööde lähteülesanne annab ülevaate kogu projekti mahust, ajast, projekti
etappidest ning ressurssidest. Lähteülesande koostamine on oluline, et kõik osapooled
saaksid projektis ühiselt aru.

Kortermaja renoveerimine koosneb mitmest etapist, mille hulka kuuluvad:

● projekteerimise pakkumise võtmine
● projekti koostamine, kinnitamine ja renoveerimisotsus
● renoveerimise finantseerimine ja eelarvestamine
● kortermaja renoveerimise pakkumise võtmine
● laenu-, tagatis- ja ehituslepingu sõlmimine
● kortermaja omaniku järelevalve
● kortermaja ehitus- ja renoveerimistööd
● tehtud tööde üleandmine